Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu - Nền tảng cờ bạc

Hệ thống gạch hoá rắn

Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu

Hệ thống gạch hoá rắn

Chức năng: Hóa rắn tro xỉ lò đốt và các chất thải trơ khác bằng cách ép gạch block để sử dụng vào mục đích khác. Quá trình hóa rắn không gây phát tán chất thải vào khí quyển, không có sự thẩm thấu chất thải vào nguồn nước, ổn định tính chất hóa học của chất thải.

Quy trình công nghệ:

Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu
Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu
Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu
Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu
Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu
Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu