Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu - Nền tảng cờ bạc

Hệ thống thu hồi dung môi

Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu

Hệ thống thu hồi dung môi

–  Chức năng : Xử lý các dung môi thải bỏ, thu hồi dung môi sạch làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác hoặc tận dụng làm nhiên liệu cho lò đốt.
  Các chất có khả năng xử lý: Dung môi thải và chất thải chứa dung môi.
–  Quy trình xử lý :

Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu

+  Dung môi thải dạng lỏng sau khi được thu gom vào các bể chứa sẽ được bơm lên tháp chưng cất 1 và được gia nhiệt lên 200oC. Hơi dung môi sẽ bay lên và thu hồi tại đỉnh tháp nhờ bồn làm lạnh ngưng tụ 1. Dung môi thu được qua tháp chưng lần 1 là hỗn hợp nhiều loại dung môi trong đó còn chứa một số lượng nước sau chưng cất được chứa vào bồn chứa. Từ bồn hỗn hợp dung môi được bơm tiếp lên tháp chưng 2 và tiếp tục được gia nhiệt. Ứng với mỗi loại dung môi sẽ có nhiệt độ bay hơi khác nhau. Ta điều chỉnh nhiệt độ tương ứng để thu từng loại dung môi. Dung môi thu được đi qua bồn làm lạnh để ngưng tụ rồi đưa vào bồn chứa thành phẩm.

+  Cặn bẩn lẫn trong dung môi đầu vào (phần không bay hơi) phát sinh tại chưng cất được thu gom đưa đi đốt trong lò đốt CTNH.

+  Dung môi thành phẩm bán lại cho các cơ sở pha chế sơn, dùng làm dung môi tẩy rửa.

Một số hình ảnh Hệ thống thu hồi dung môi tại Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu :

Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu
Hu Win - Nổ Hũ, Slots, Tài Xỉu